สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ต่อเติมหลังคา รพ.สต.ตรำดม อ.ลำดวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 12-12-2562 413 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ต่อเติมหลังคา รพ.สต.ตรำดม อ.ลำดวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)